Keresztekről tanításhoz Szt. Pio atyától

Szt.Pio atya tanácsai:

Még ha a világ fejtetőre állna is, ha mindent elborítana a sötétség, és a világ lángba borulna és káoszba süllyedne is - semmi sem nyugtalaníthatja lelkedet, hiszen Isten veled van, és erejével megtart a harcban... „Emlékezzünk arra, hogy a kiválasztott lelkek osztályrésze a szenvedés. A szenvedést keresztényként kell viselnünk. Ezt a követelményt, a dicsőség feltételét Isten határozta meg, minden üdvösségre vezető kegyelem és ajándék adományozója. Ezért emeljük fel szívünket, és csak magában Istenben bízzunk. Alázkodjunk meg az Úr hatalmas keze alatt, és önmagunkat akaratának átadva fogadjunk el minden szenvedést, melyet ő, jóságos Atyánk, küld ránk, hogy aztán látogatásakor felemeljen minket. Egyetlen gondunk az legyen, hogy »szeressük Istent, és mindenben vessük alá neki magunkat«, semmi miatt ne aggódjunk, mert tudjuk, hogy Isten szüntelenül virraszt felettünk, és jobban gondoskodik rólunk, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni." „Ne gondolkozz azon, miért szenvedsz. Ne keress válaszokat (a kérdésekre), hanem határozottan menj előre. Jézus nem engedi, hogy sérelem érjen, vagy hogy elkárhozz. Csak nehogy te kárhoztasd el magadat, és csak tarts ki az elhatározásaidban! Ezért fel a fejjel! Még ha a világ fejtetőre állna is, ha mindent elborítana a sötétség, és a világ lángba borulna és káoszba süllyedne is - semmi sem nyugtalaníthatja lelkedet, hiszen Isten veled van, és erejével megtart a harcban..."  Eddig a tanácsok!

Azáltal, hogy Jézus szenvedett és meghalt minden emberért, a feltámadása által megmentett minket a végső rossztól, vagyis az örök kárhozattól. Neki köszönhetően minden szenvedés - még a legértelmetlenebb és a nem szándékosan okozott szenvedés is -, ha a vele való egyesülésben éljük meg, az üdvösség útjává válik, tehát nagy kegyelem és ajándék. Jézus azonban csak akkor tudja nekünk ajándékozni az üdvösséget, ha hajlandóak vagyunk azt elfogadni, ha minden szenvedésünket és összes bűnünket teljes bizalommal átadjuk neki a kiengesztelődés szentségében és az Eucharisztiában, ha imádkozunk, és a parancsok, valamint az evangélium útját járjuk. (Szeressétek Egymást 7. szám 2012)

P. Mieczyslaw Piotrowski SChr