2017 02 01 Tömőben a szabadításról 2 rész

"A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig." (1Tesz 5,23)

A nyelvi ima egy erős eszköz a szabadításban.

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
   
2017 01 18 Tömőben szabadításról 1 rész

(Mt 24,46) A hűséges intézőről Boldog az a szolga, ha ura megérkezésekor ebben a tevékenységben találja.

Miről van szó? Jól sáfárkodik a rábízottakkal, hűséges a rábízottakban.

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
 
      
      
 
2017 01 04 Tömőben újévi sziporkák.

A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ellenben rossz kincséből rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. (Lk 6,45)

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
   
2016 12 14 Bizalom a gondviselésben

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról.Elég a mának a maga baja. (Mt 6,34)

Később lett indítva a felvétel. Valamennyi lemaradt az elejéből.

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
 
      
      
 
2016 11 16 Még igazabb, még szentebb

23. Zsoltár A jó pásztor

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy...

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
   
2016 11 02 Tömőben halottak napján

Az ő alkotása vagyunk:Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, melyeket Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk. (Ef 2,10)

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
 
      
      
 
2016 10 22 Eger evangelizáció Szt. Bernáth ciszterci templomban

A megtérésről és az imádság erejéről, fontosságáról. Köszönjük Urunk, hogy megáldottad a szolgálatunkat.

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
   
2016 10 19 Tömőben Lajajos a házasságról
Kaizler Lajos
Kapcsolodó hanganyag:
 
      
      
 
2016 10 05 A békesség Istene szenteljen meg bennünket...

(1Tessz 5,23) A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek.

(1Tessz 4,7) Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre.

Varró István
Kapcsolodó hanganyag:
   
Máriaremete szeretetláng fesztívál 2016 08 27

1. rész: Lucifer bukásáról és következményeiről

2. rész: Szűz Mária segítsége és harca (pld. ördögűzéseknél)

3. rész: Apokaliptikus idők! (itt és most?)

A két tanúságtétel a TANÚSÁGOK menüben található

Francesco Bamonte
Kapcsolodó hanganyag: