1 Kor 12,7
A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.
Beltagok száma: 8
Szerda 19:00 - 20:30
Kültagok száma: 250
Helyszín: Budapest VIII Tömő u. 31. Béke Királynője Lelkészség.
Római katolikus közösség. 1996-ban alakultunk, hogy szolgáljunk mindazzal, amit kaptunk Istentől mások javára. Nyitott alkalom, dicsőítéssel, közbenjáró imával, tanítással, Szentségimádással, stb. Meghívást kaptunk az evangelizációra.
      
 
2013 05 01 Evangelizáció Sárospatakon

Sárospatakon a Szt. Erzsébet bazilikában volt az evangelizáció. Mintegy 200-250 fő vett részt az alkalmon. Helybeliek nagyon kevesen voltak. Sokan jöttek hegyaljáról, Felvidékről is szép számban érkeztek. Most először voltunk Patakon, de nagy várakozással, illetve reménységgel a szívünkben jöttünk. Ez a reménység nem csalt meg minket.

Az egész nap során egy erős jelenlétet éltünk meg és megtapasztaltuk a Szentlélek egységet teremtő erejét. Halleluja! Már a dicsőítés alatt is láttunk érintéseket.

A tanítás alatt ezen érintéseket újra és újra megtapasztalhattuk. A tanítást a Szentlélek indítása szerint életátadó imásággal fejeztük be és az ezt követő önátadó ének alatt "Uram neked adom szívem..." az éneklőkre kérve a Lélek kiáradását haladtunk hátra a padok között. Megrendítő látványban volt részünk. Szinte nem volt arc könnyek nélkül. A Pünkösd előszelét láttuk a Lélek által betöltött embereken. A nagy - nagy kiáradás gyümölcseként az öröm sugárzott a könnyes arcokon. Láttuk a sírás boldogságát. Mi is könnyeinkkel küzdöttünk a megható látvány feletti örömünkben.

Ezt a szünetben agapé követte. Ismerősök, ismeretlenek kínálgatták egymást szívük szeretetében megosztva egymással amit hoztak, közösen ünnepeltünk egymásnak is örvendezve.

A szünetet Szentségimádással folytattuk. Az eddig is megtapasztalt isteni jelenlét méginkább érezhető volt. Az Úr gazdagon megáldotta ezt az ismeret szava vonatkozásában is. Csodálatos bőséget éltünk meg a további érintések sokaságában. Már a dicsőítés során is megtapasztaltuk az énekeken a Szentlélek kenetét, de ez itt még erősebben érezhető volt. Az érintettséget jelezték a zsebkendők használata is. Mi a szolgálók is éreztük, hogy a szívek felemelkednek. Az Úr jelenléte, szeretete körölvett minket. Az adoráció, a hódolat közben az Úr kegyelme kiáradt ránk. Csodálatos volt megtapasztalni. Halleluja!

A nap csúcspontja volt a Szentmise. Gábor atya a homiliájában kitért a karizmák ismertetésére is. A gyóntatás napközben lehetővé tette, hogy sokan részesedhettünk a Szentáldozásban.

A Szentmisét közbenjáró ima követte. A réssztvevők sokasága, az idő rövidsége nem engedte meg az egyenként, személyenkéti külön-külön imát. Sorbanállóknál végighaladva kértük testvéreinkre az Úr áldását és láthattunk további csodálatos történéseket, mert akkor amikor Isten megérinti a szíveket mindig történik valami. A legkevesebb, hogy kicsordul a könny, és ahol kaptunk, mondtuk a próféciákat is. Kevés ember volt aki meg nem érintődött. Ez a nyitott szivek napja volt. Szt. Erzsébet közbenjárására is.

A közbejáráas alatt is folytatódott a dicsőítés. Az ima vége felé haladva azt vettük mészre, hogy a nyitott oldajajtón a majálisról a zenét meghallva, fiatalok jöttek be és csodélkozva nézték mi történik. Majd egyszercsak leülve a padokba csendben hallgatták az énekeket. Add Uram, hogy legközelebb már az elején bejöjjenek! Amen.

Utólag csak pár mondatra maradt alkalom, de megéreztük és ki is mondtuk, ma valami újat kaptunk az evangelizációban, mintha egy határt átléptünk volna, mintha Isten valami kiteljesedettebb szolgálatot adott volna. Pontosan megfogalmazni sem tudjuk, de nagy reménységet ad a jövőre nézve is. Magasztaljuk az Istent! Köszönjük Urunk Jézus Krisztus ezt a csodálatos napot. Örömmel és békével a szivünkben mentünk hazafelé, röpült a szívünk! Halleluja!

   
2013 04 27 Gyöngyös evangelizáció

Gyöngyösön egymást követően két Szentlélek szemináriumot tartottunk, összesen mintegy 90 fő számára. Számunkra is meglepetés volt, hogy milyen áldással kisérte ezeket az Isten. A Lélek áradásra ezt méginkább elmondhatjuk. Nagyon nagy érintéseket láttunk. Halleluja!

Ezen az evangelizáción a Szt. Erzsébet templomban talán a résztvevők felével ha találkoztunk. Rajtuk kívül még 4-5 új arcot láttunk az evangelizáción. Ebből következik, hogy az evangelizációkon szokottak helyett inkább tanúságtétel sorozat hangzott el.

Ezt követte a Szentmise, ami után a közbenjáró imádság kezdődött. Mindnyájan imát kaptak akik kértek.

A megszokotthoz képest az is eltérés volt, hogy nem volt szentségimádás. De talán nem is lehetett volna, hiszen közvetlenül az oltár előtt van a lejárat az alsó templomba az urnatemetőhöz, ahová közben be-betért egy-egy látogató. Ez a lejárat a kívülállónak ugy tűnik, mintha kettéosztaná a templomot.

A közbenjárás alatt nagy érintések szemtanúi lehettünk. Halleluja. Az újonan jöttek közül egy asszony úgy megérintődött, hogy a végén láttam, sirva, könnyeivel küszködve ment ki a templomból. Valaki azt mondta, ha csak ez az egy megtérés lett vona, már akkor megérte a fáradtságot. Dicsőség az Istennek.

 
      
      
 
2013 04 17-én Jacob Matthew atya és Shiny Sabu a Tömőben

A kápolna megtelt a Tömőben. Hosszúra nyúlt az est a kétszeres tolmácsolás miatt. Rövid tanítás után kezdődött Shiny tanúságtétele. Betegségéből való csodálatos gyógyulásáról a Szűzanya megjelenését követően.

Az elmondása szerint olyan súlyos betegségeken ment át, hogy a teste és a gennyes sebei rettenetes bűzt árasztottak. Könyörgött a Szt. Szűzhöz, vegye el ezt a rettenetes bűzt, melytől mindenki undorodott. A csodás gyógyulást a Szűzanya megjelenése hozta, amikor egy rózsafűzért nyújtott át neki. A jelenlevők a Szűzanyát nem látták, csak azt, hogy fenntről egy rózsafűzér érkezik a beteg kezébe. Ahogy a rózsafűzér a kezéhez ért, azt érezte mintha áramütés járná át. A bénán fekvő beteg felállt és gyógyultan kiment a templomból, ahová négy férfi hozta be egy deszkán a bénán kifacsarodott tagokkal fekvő asszonyt. A jelenéskor a Szűzanyával együtt csodálaítos illat érkezett és a gyógyuláskor ez az illat is rajta maradt. Azóta ez a csodálatos illat árad körülötte, ami szintén a Szűzanya ajándéka volt számára. Ez az illat végig erősen érezhető volt a környezetében Tömőben is, hullámokban érkezett az illatáradat. Az általa, illetve arózsafűzérével megérintett tárgyak több napon át szintén illatoztak.

Csodálatos történéseket hallottunk, de egyfolytában, közel négy órán át tartott a dupla tolmácsolás miatt, s embert próbáló volt a kisszékeken kuporgók részére. Türelemmel viselték sokak, bár fáradtan az égésznapos munka után este 10, fél 11-ig tartott.  A történetek szépsége kárpótolta a fáradtságot.

Szomorúan vettük tudomásul, hogy az idő rövidsége és a jelenlevők nagy létszáma miatt a közbenjáró ima elmaradt.

Pár képet felteszünk az alkalomról. A képeken néhol egy fiatal indiai férfi is látható, aki Budapesten papként szolgál és szintén eljött az alkalomra.

   
2012 06 16 Evangelizáció Pálházán.

A templom nem zsúfoltságig, de megtelt. Sátoraljaújhelyből, Felvidékről, Debrecenből, Hollóházáról és még sok más helyről érkeztek testvérek az alkalomra. Az ismerősök között sok új arcot is láttunk, akik most először jöttek el.

Már az elején észrevettem, hogy a szálláshelyen felejtettem a tanítás vázlatát, amit előre megírtam. Próbálkoztam, hogy nem mehetnénk-e el érte? Nem fér bele az időbe volt a válasz, mert kezdenünk kell. Magam is beláttam, nem aggodalmaskodtam. Mikor Győző meghallotta miről van szó csak annyit mondott: Halleluja! Tudtam miért mondja, a történtek igazolták.

Köszönjük Urunk, hogy megáldottad az egész alkalmat és ez már a dicsőítés alatt is tapasztalható volt. A többség ismerte az énekeket, egy szívvel, lélekkel kapcsolódtak be a dicsőítésbe. Jó volt látni, megélni a testvérek egységét.

A tanításhoz Bibliával a kezemben álltam ki. A Szentlélek vezetésére bíztam magam, és ráhagyatkoztam a gondolatok sodrására. Emlékszem, hogy beszéltem a papi hivatás szépségéről is. Amikor láttam az érintett arcokon megjelenő könnyeket, felszólítottam a jelenlevőket, hogy aki szeretné Jézusnak átadni az életét álljon fel. Úgy tünt, mindenki felállt. Elmondtuk az életátadó imát, melynek végén Petya elkezdte az "Uram Neked adon szívem.." című éneket miközben mentem végig a sorok mentén hívva a Szentlelket. Láttam a síró testvéreink könnyáztatta arcának sokaságát. Kösönet, hála és dicsőség az Istennek a csodálatos Lélekáradásért.

A közbenjáráskor sokak nagyon megérintődtek. Egy fiatal férfi papi hivatásáért kért imát, láttam őt ezt követően hason fekve kitárt karokkal az ikonosztáz előtt, mint papszenteléskor. Halleluja!

Sok visszaigazolást, szívet melengető tanúságtételt is kaptunk az előző alkalmakról.

 
      
      
 
2012 04 15 Irgalmassági Vasárnap Borsiban

Irgalmassági Vasárnap már sokadszor Borsiban, de amikor beléptünk a templomba meglepetés ért minket. Zsúfoltságig megtelt a templom, lehettünk vagy 350-en. Mikor bementünk, ugyan utat nyitott a tömeg, de csak libasorban tudtunk előre jutni. A várakozók között előre haladtomban néztem jobbra és balra, hogy ismerősöket találjak. Eközben azt vettem észre, hogy a csöndben itt is, ott is sirva fakadtak mikor találkozott a tekintetünk. Valami csodálatos előjelnek éreztem. És igy is volt. Jóval az ünnep után írom le, mert olyasmit kell megosztanom, ami meghaladta az eddigieket.

Az egész alkalom alatt megéltük az isteni Jelenlét csodálatos ajándékát, hogy kiárdt ránk mint folyam a Szentlélek. De a dicsőítésben már kezdetén észrevettük olyan érintésekkel indult, hogy a megérintett emberek arcai vettek körül.

Ismeret szavára később visszaigazolásokat kaptunk. A dicsőítésben felemelkedett és megnyitott szivekben a tanítás jó talajra talált. Sok szlovák testvér volt jelen akik nem tudtak magyarul, ezért a tanítás tolmácsolással hangzott el. A jelenlevők mondták, hogy a tolmácsolást végző atyára is visszahatott a tanítás. mintha a végére magára is hatott volna, halleluja.

A tanítás befejezése előtt, mikor láttam a könnyes arcokat felszólítottam a jelenlevőket, hogy aki át szeretné adni életét most Jézusnak az álljon fel! A zsúfolt templomban mindenki egy emberként állt fel. Ha letöltöd a tanítást, hallhatod az átadó imát és az azt követő éneket. Talán megérzed, vagy megéled azt ami itt akkor történt. Úgy kiáradt a Szentlélek a jelenlevőkre amit csodálatos volt látni, mikor haladtam hátra imádkozva a tömegben. Könnyáztatta arcokon a sírás boldogsága, az Isten szeretetének és irgalmának csodálatos jeleit láttam, amely sugárzott róluk. Mindez irgalmasság vasárnapján! Mélyértelmű üzenet és válasz a bizalommal, reménnyel érkezőknek, hogy ez a remény nem csalatkozott meg bennük.

A Szentségimádás csodálatos folytatása volt midennek. Az ismeret szava, és a kenettel megáldott szép énekekek, egyaránt a szívek további felemelkedését szolgálták. A közbenjáró imádság majd az ezt követő Szentmise koronázták meg a napunkat.

Mindenki meg tudott gyónni a Szentmiséig, igy akik készültek rá elnyerhették a teljes búcsút Irgalmasság Vasárnapján. Hálát adunk Istennek ezért a csodálatos alkalomért!

   
2012 02 04 Miskolcon evangelizáció

Miskolcon a Minoriták templomában mintegy harmincan voltunk kezdéskor. Valahogy a nagy templomban ez még kevesebbnek tünt, de nem zavart minket, mert megtanultuk, hogy nem szabad ettől függenie a szolgálatunknak. Közben újabb és újabb testvérek érkeztek így 50-60 főre gyarapodtunk.

Örömünkre a dicsőítésbe jól bekapcsolódtak a jelenlevők, tapasztaltuk ahogy a dicsőítésben az Úr felemelte a szívünket, megadta az egység ajándékát. A szeretet kötelékével is egybekötötte a szíveket. Ismeret szavával is megáldotta ezt az Úr. Láthattuk a megérintett arcokon ezek nyomát is. Halleluja!

A tanítás-tanúságtétel során az Úr érintése tükröződött az arcokon, jó volt látni ebben is a Mindenható kegyelmét.

A tanítás végeztével indítást kaptam, hogy felszólítsam a jelenlevőket, hogy aki szeretné átadni az életét Jézusnak az álljon fel és lépjen ki a két padoszlop közé. Szinte mindenki felállt és kilépett középre. Egy életátadó imát mondtunk el közösen, majd megkezdődött az ének "Uram! Neked adom szívem..." Láttam a patakzó könnyeket a megérintetteken az ének közben. Elindultam feléjük, míg tartott az ének, hogy imádkozzam a Szentlélek kiáradásáért. Másfél méterre lehettem, amikor megtapasztaltuk a Lélekáradás különös erejét, a legközelebb álló asszony eldőlt, elnyugodott a Szentlélekben. Megrendítő látvány volt, hogy a Lélek milyen erővel áradt ki a többiekre is. Dicsőség az Istennek!

Hálát adunk Urunk, hogy már az ezt követő agapé során láttuk a sugárzó arcokat, a megérintett testvéreket, akik erről visszajelzést adtak.

A Szentségimádáskor különösen is megtapasztaltuk az érintéseket a jól megválasztott énekeken és a zenei szolgálaton levő keneten és az ismeretszaván keresztül egyaránt. A zsebkendők sürüsödő használata ezen bensőséges érintéseket jelezték, no meg a könnyes arcok is.

Köszönjük a Szentmisét, mely szép pecsét volt napunkra. A végén Balázs-áldásban is részesülhettünk mint a fénképeken is látható.

Hálát adunk Istenünk ezért az alkalomért, köszönjük a nyitott szíveket, a megérintett testvéreket. Nagy békesség és öröm volt bennünk hazafelé, hogy velünk volt az Isten és megáldotta az evangelizációnkat, ezt az alkalmat Miskolcon, Halleluja!

 
      
      
 
2011 12 03 Bodrogszerdahelyen karizmatikus imanap

Már kezdéskor megtelt a templom, a helybeliek sokan vettek részt, de Sátoralaújhelyről és Ajnácskőről is és egyéb helyekről is érkeztek.

Az előzetes eseményekből arra következtettünk, hogy rendkívüli történésekben és kegyelmi ajándékokban lesz részünk és sejtéseink igazolódtak. Nagyon áldott napunk volt, megrendítően szép történésekkel.

Az ismeretszavákról sok visszaigazolást kaptunk még a helyszínen. Különösen is megtapasztaltuk a belső sebek lélek mélyéig ható gyógyulásait többeknél is, amikor ezt saját szavaikkal hálaadásként visszaigazolták. Megrendült szavaik minket is megérintettek és örömmel adtunk hálát velük együtt ezért Istennek.

A közbenjáró imánál is különösen szép és nagy érintéseket tapasztaltunk. A gyönyörű az volt ebben, hogy nem egyesek kiváltságaként, hanem majdnem mindenkinél. Mintha mindenkihez szívet melengető személyre szóló üzeneteket tartogatott volna az Úr. Halleluja! Ezért volt az, hogy a szokásosnál kissé hosszabbra nyúlt a közbenjárás. De hát nem ezért volt ez a nap, nem erről szólt?

Áldott legyen az Isten, aki testvéreinkért ilyen szép, ajándékaiban gazdag nappal áldott meg minket.

Tudom furcsán hathat amit írok, de szívet melengető az amit közbenjáráskor testvéreink megérintettségében láttunk. Látni, érezni, hogy Isten nem személyválogató! Sorra megrendítő érintéseket végez roma, magyar, és szlovák testvéreim szívében, olyat hogy látom túlcsordul a szívük az örömtől, mely könnyekben nyilvánul meg. És örvendezünk ennek látásán, hogyan ajándékoz meg a Mindenható a másik, talán elesett megérintésében. Óh Uram, Istenem, hogy szeretném őket szívemre ölelni, de Te megteszed helyettünk.

Tanítottam, hogy nem illik egymás üzenetét, próféciáit meghallgatni. Mikor valakihez odeérve mondom neki odahajolva az "üzenetet" a mellette álló roma fiatalember bedugta füleit, nehogy meghallja. Legszívesebben megöleltem volna érte. Most is könybe lábad a szemem az emlékére. A szeretet, a figyelmesség milyen kicseit mutogatja Isten a roma testvéreimen keresztül is. Volt aki kimondta úgy érzi megmentettük az életét, mások másképp fejezték ki érintésüket. Mindezt Urunk Te végezted, miden hála és dicsőség Tied legyen ezért! Amen.

Gyönyörű jeleket adott mindezeken a történéseken keresztül a Fenséges Isten. Szívemben elrejtve örömmel elmélkedek ezeken, mint ajándékairól a lelkek mentésében hálával, hogy részesévé tett ezeknek, és láthatom a lélekmentés, érintés kincseit testvéreim életében. Kevés szinte a szó a hálaadásra, de próbálkozom! Segítsetek ebben ti is mindnyájan!

Köszönjük Uram, hogy a Szentlélek kenetét megtapasztalhattuk az egész napi szolgálatban. Kezdve a dicsőítéssel és sorra minden szolgálatban. Külön-külön mindent felsorolva, Halleluja!

 

   
2011 11 05 Egerben evangelizáció

Amikor előre megegyeztünk az időpontban nem gondoltuk volna, hogy a szombat munkanap lesz. 17-en voltak jelen kezdéskor, aztán később még gyarapodtunk kb. 50 főre. Úgy gondoltuk nem foglalkozunk vele. Tesszük, mint Isten akaratát.

Valami különös napunk volt, még most is elcsodálkozva emlékszem vissza. Olyan kenet, olyan jelenlét volt végéig, ami várakozásainkat felülmúlta. Amikor elkezdődött a dicsőítés (később ezt a jelenlevők is elmondták) betöltött midnyájunkat a Szentlélek. Volt aki kénytelen volt a padnak támaszkodni, hogy el ne dőljön. Valami csodálatos jelenléte az Istennek ami betöltötte a templomot. Felállva dicsőítettünk, a résztvevő testvérek is kitárták a karjukat, nagyon nagy egységet éltünk meg.

A tanítás során feledve volt a készített vázlat, olyan sodró lendülettel vezetett a Lélek, hogy a tanítást követő szünetben többen érezték, hogy ebből valamit vissza kell igazolniuk. Dicsőség az Istennek. Előre gyanakodtunk, hogy esetleg hideg lesz a templom, fázni fogunk. A tanítás közben teljesen átmelegedtem, már gondoltam levetem a kabátot. Szóval nehéz szavakba önteni ezeket a megtapasztalásokat, de csodálatos volt átélni. Köszönjük Istenünk!

Áldott szentségimádásban volt részünk, majd ezt követte a közbenjáró ima. Sok érintést tapasztaltunk meg, ügyelni kellett nehogy elnyugodjanak az emberek, nem volt aki elkapná őket. Valóban nagy erővel töltött be sokakat a Lélek. A szentmise kezdetére percre sikerült befejezni a közbenjérást.

Köszönjük a szentmisét, megkoronázta a napunkat.

Valójában úgy érzem talán nem is sikerült visszaadnom a nap történéseinek sajátos, különös voltát, de legjellemzőbb kifejezés talán erre, hogy az Úr jelenléte betöltötte a templomot. Dicsőség az Istennek! Hálát adunk ezért a napunkért is!

 

 
      
      
 
2011 10 01 Bodrogszerdahelyen karizmatikus imanap

Nem lett előre meghirdetve mégis a templomban az ülőhelyek megteltek. Nagyon áldott napunk volt.

A dicsőítés másfél órás volt. Bár a dicsőítésvezető lázas betegséggel küszködött, felvállalta. Az Úr pedig nagy kenettel áldotta meg. Már az első éneknél odaszólt az egyik szolgáló tesó, hogy őt teljesen betöltötte a Lélek!

Hosszan tartott a dicsőítés, hogy a jelenlevők meggyónhassanak. Éltek a lehetőséggel.

Hálát adunk Istenünk, hogy újra és újra megtapasztalhattuk  az egész nap során a Szentlélek kenetét, hogy kiáradt a Lélek.

Az ismeret szavával dicsőítés és szentségimádás közben is szolgáltunk, sokak javára búzgólkodhattunk. Halleluja!

A közbenjáró imában nagy érintéseket láttunk. Még az is előfordult, hogy a csak szlovákul tudó testvéreknek a megyar ajkúak tolmácsolták a közbenjáró imában mondottakat, aminek hatására nem csak a szlovák testvér sírta el magát, hanem az is aki tolmácsolta. Sokrétű és csodálatos a Te Műved Istenünk közöttünk. Magasztalunk téged. Mindent Bölcsességben rendeztél el! A szentmise kezdetére be is fejeztük a közbenjárást.

A nap legszebb eseménye volt a szentmise. Öröm, békesség sugárzott az arcokon. Köszönjük, hogy az Eucharisztiában részesülhettünk.

Hálát adunk Istenünk, áldott napunk volt, köszönjük.

 

   
2011 09 10 Szombathely evangelizáció

Az evangelizációt a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban tartottuk, melynek befogadó képessége 5000 fő. Az első fényképen jól látható főoltárképen gyönyörű szinekben jelenik meg Mária látogatása Erzsébetnél, a "vizitáció".

Mintegy 100-150-en vettünk részt a rendezvényen. Dicsőítéssel kezdtünk. A zenei szolgálat volt számunkra egy kedves meglepetés az Úrtól. Akkor találkoztunk először velük, felvállalták a zenei szolgálatot.

Csak felső fokon beszélhetünk a szolgálatukról. Az egységet az Úr megadta, figyelve egymásra az ismeret szavával is szolgálhattunk. Először furcsa volt, meg kellett szokni a hangosításnál a visszhangot a beszéd során.

Áldott napunk volt, ez a zenei szolgálaton át végighúzódott az egész rendezvényen. A tanítás során látni lehetett a megérintettséget az arcokon. Még a szolgálócsoport tagjain is. Dicsőség az Istennek!

Nagyon áldott, bensőséges szentségimádás részesei lehettünk. A zenei szolgálat és az Úr kegyelme révén olykor mintha Medjugorjéban lettünk volna. Itt is szolgáltunk ismeret szavával, melyekkel kapcsolatban többektől kaptunk visszajelzést. Köszönjük Urunk, hálát adunk érte!

Szentségimásás után másfél óra volt a Szentmise kezdéséig. Ezalatt végeztük a közbenjárást. Nagy érintéseket tapasztaltunk, belső sebek gyógyulását. Reméljük gyógyulásokról is hallhatunk visszajelzéseket. Szentmise kezdetére pontosan befejeződött a közbenjárás is.

Utólag: A kapcsolatok menüben már visszajelzést is kaptunk gyógyulásról, Halleluja!

Csodálatos szentmisén vehettünk részt, sajnos nem voltunk kellően előrelátók, hogy a homiliát is felvettük volna, gazdagodhatnának mások is általa.

Szentmise után a zenekar tagjai kértek és kaptak közbenjárást, majd békével és örömmel a szívünkben indultunk hazafelé.

Köszönjük Úr Jézus ezt a napot, köszönjük mindazt amivel megajándékoztál bennünket! Dicsőítünk, magasztalunk és hálát adunk érte.

Az alkalmat követően másnap már sok visszajelzést kaptunk a rendezvény áldott voltáról, a személyes megtapasztalásokról. Halleluja!