1 Kor 12,7
A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.
Beltagok száma: 8
Szerda 19:00 - 20:30
Kültagok száma: 250
Helyszín: Budapest VIII Tömő u. 31. Béke Királynője Lelkészség.
Római katolikus közösség. 1996-ban alakultunk, hogy szolgáljunk mindazzal, amit kaptunk Istentől mások javára. Nyitott alkalom, dicsőítéssel, közbenjáró imával, tanítással, Szentségimádással, stb. Meghívást kaptunk az evangelizációra.
      
 
2011 08 21 A Béke Királynője ünnepén a Tömőben

A fél 11-es szentmisével kezdtük a Tömő utcai Béke Királynője Kápolnában a kápolna éves búcsú ünnepét. Teljes Búcsút akartunk elnyerni ezért a szentmisét követően elmondtuk közösen az imákat a pápa szándékára.

Ezt követően dicsőítés következett, majd tanítás.  A nyári hőség miatt ki kellett nyitni az összes ablakot és a középső ajtót. Annyian érkeztek az alkalomra, hogy pótszékeket is elő kellett venni. még az udvari ajtóban is ültek emberek, nem fért be mindenki a kápolnába.

Ebédszünetet az udvaron tartottuk, hozott ételből  italból. Jó volt látni a testvéreket, ahogy körbekínálták másokkal megosztva süteményeiket, gyümölcsöket, ételt italt. Sok személyes beszélgetésre is sor kerülhetett.

Délután újra dicsőítéssel kezdtünk, majd egy újabb tanítás következett az "Akarat mint kapu" témában. Később sokan visszaigazolták, hogy lényegbevágó, sokaknak szóló tanítás volt. Halleluja!

Szentségimádás alatt a zsebkendők használata jelezte a megérintett testvéreket, de könnyes arcokat is láttunk. Köszönjük Urunk a kegyelmeket!

Közbenjárás során is sok érintést láthattunk! Este nyolckor abba kellet hagyni, hogy a Litánia megkezdődhessen. A zenészek közül maradtak ki így páran a közbenjárásból.

Az egész napra jellemző volt egy jelenlét, az Úr jelenlétének ajándéka és ennek minden kegyelmi vonzata. A testvérek egysége, szeretetteljes együttlét. Köszönjük Urunk ajándékaidat!

Péter atya tartotta a misét, csodálatos homiliával. Majd el kellett mennie máshol misézett. 13 órára visszajött és négy órán át gyóntatott. Örömteli arccal mondta a végén milyen sok kegyelem áradt. Megtapasztalta gyóntatás közben is gondolom. Dicsőség az Istennek

Valójában ott vagyok zavarban, hogy nem tudom kellően visszaadni a nap áldott voltát. De hát a Drága Szűzanya ünnepe volt, és megtapasztalhattuk kegyelem kiesdő szeretetét. Hálát adunk érte Istenünk! Köszönjük ezt a napot.

   
2011 06 25 Hollóháza evangelizáció

Kezdéskor kevesen voltunk, 30-40 fő, de a dicsőítés végefelé, a tanítás kezdete táján már megtelt a templom. Meglepő tapasztalat, hogy a résztvevők 70-80 százaléka idegenből jött vendégekből állt, a helybeliek voltak kisebbségben.

Sokan átjöttek a szlovák határon túlról is, de a környékbeli településekből - főleg Pálházáról - is szép számban érkeztek. Budapestről is láttunk ismerőst.

A szentmisére érkezők egy része már nem fért be, a kapukon kívül is álltak emberek.

Tapasztaltuk az alkalom áldott voltát, kegyelmi érintésektől könnyes arcokat. Ismeret szavára megrendült embereket. Hallaluja!

Már elején, a dicsőítés alatt és végig az összejövetelen megtapasztaltunk egy erős jelenlétet, és a Szentlélek kenetét. Sugárzó arcok, megérintett emberek látványa minket is felemelt. Rácsodálkozhattunk, hogy valóban közöttünk van az Isten. Ezt írtam az előbb is mint jelenlétet közöttünk. Isten ajándékozó, gyengéd szeretetének jelét.

Megtapasztalhattuk a testvérek egységét. A dicsőítésben mindenki egy szívvel lélekkel énekelt, betöltötte a templomot, jó volt hallani!

A Budapestről érkezett vendéget is meglepte, ahogy később erről beszámolt, hogy zengett a templom a dicsőítés alatt, hogy milyen egységet tapasztalt, hogy mindenki mennyire résztvett a dicsőítésben. Magam is meglepetéssel tapasztaltam olyat, hogy valaki a közelemben teljes hangerővel énekel teljesen természetes módon, mikor én ezt tőle még soha nem tapasztaltam. Később ezt kifejezte, hogy számára ez egy nagyon különös alkalom volt. Igen! Az Úr különös módon ajándékozott bennünket! Dicsőség Neki!

A szentségimádás alatt a zsebkendők használatából lehetett érzékelni a kegyelelem áradását.

Csodálatos szentmise részesei lehettünk (mint mindig), melyben homilia hosszabb és rövidebb szakasza is szíveket formáló volt, hiszen ebben mindkét paptestvér szavát hallhattuk.

A szentmisét közbenjárás követte, itt is megtapasztaltuk a Lélek erejét, érintéseit. Halleluja!

Köszönjük Urunk ezt a különösen szép és áldott napot! Azóta már több örömteli visszajelzést is kaptunk, hogy milyen csodálatos volt.

A két képet az alkalom vége felé, a közbenjárás befejezése előtt készítette Varga Zoltán atya. Feltettük, mert az objektíven becsillanó lámpafények valamit visszatükröznek a nap hangulatából.

A homiliát és tanítást is feltettük, letölthetők mp3-ban.

 
      
      
 
2011 05 28 Pálháza evangelizáció

A Pálházán a Görögkatolikus Templomban tartottunk evangelizációt. Az alkalomra többen átjöttek Szlovákiából is, de a környékbeli településekről is sokan érkeztek.

Több paptestvér is gyóntatott, a résztvevők éltek a gyónás lehetőségével.

A nap folyamán végig tapasztaltuk a Szentlélek kenetét, láttuk az érintéseket az arcokon. Ez a dicsőítéssel kezdődően tapasztalható volt az alkalmat befejező közbenjáró ima végéig.

Csodálatosa volt látni ahogy a Szentlélek kiáradt a jelenlevőkre. A tanítás végén levő életátadásra mindenki felállt és egy szívvel - lélekkel énekelték a tanításban is hallható éneket.

A tanítást követő tanúságtételben elhangzott gyógyulást meghatódottan hallgattuk.

Egy érdekes élménynek lehettem a tanúja, rácsodálkoztam a szépségére. Több jelenlevő arcán láttam érkezés után, hogy fáradtan, kissé letörten ülnek a helyükön. A fáradt gondterhelt arcok látványa szembeszökő volt, lassan elfogytak a gyónást végzők. Lehetett látni ezeken az arcokon a fokozatos változást amint az Isten jelenléte, a Szentlélek érintése eléri a szívüket. A dicsőítés, a tanítás alatt és végén az életátadáskor olyan érintések történtek, hogy ezek az arcok könnyesen a sírás boldogságát mutatták. A megérintett szívek öröme megjelent az arcokon, és sugárzóvá váltak.

Egyszercsak felkeltek és többen elindultak gyónni, újra sorbanállás kezdődött.

Valami olyan érintések a szív mélyén, amelyek sugárzó örömbe vonják az arcot. Köszönöm Uram , hogy ezt megláthattam, tanúja lehettem.

Nagy áldást tapasztaltunk szentségimádáskor is, Isten jelenléte betöltött bennünket. Volt aki ezt úgy fejezte ki később, hogy látta a szemlélődésbe merült arcokat. Igen megható volt az imádásban elmerült és megérintett arcok látványa. Ismeret szavában is érintgette az Úr a jelenlevőket. Halleluja!

A szünetben, mely agapéval volt egybekötve tapasztaltuk a felszabadult vidám beszélgetésekben a megnyílt sziveket, a megérintett emberek örömét, mely öröm osztozni kívánt. Barátok, testvérek között voltunk, mindnyájan örömmel osztoztunk.

Nagyon áldott Szent Liturgiában volt részünk. Jó volt látni, hogy szinte mindenki áldozott.

A Szent Liturgiát közbenjáró ima követte, mindenki kapott imát, aki kérte. Nagy erővel, kenettel áldotta meg ezt is az Úr! Ennek során is megtapasztaltuk a Lélek kiáradását, kegyelmi érintéseit, a sebek gyógyulását.

Nehéz visszaadni a történteket, de ha az előző hiradásokban foglaltakkal próbálom összehasonlítani idekívánkozik, hogy azokat is meghaladó történések szemtanúi lehettünk. Dicsőség az Istennek!

Pár nap múltán kaptunk olyan visszajelzést, hogy a jelenlevők hallván, hogy egy hónap múlva Hollóházán lesz evangelizáció, jelezték szándékukat, hogy azon is részt szeretnének venni, oda is elszeretnének jönni azok után amit itt megtapasztaltak.

Velük együtt adunk hálát Istenünknek, mindazért amivel megajándékozott bennünket ezen a csodálatos alkalmon, ezen a napon!

A tanítást és a tanúságtételt korábban feltettem, mindkettő mp3-ban letölthető!

   
2011 március 12-től május 20-ig Szentlélek szeminárium Gyöngyösön

Kb. 33-ig számoltuk az ország területén megtartott Szentlélek szemináriumok számát, aztán abbahagytuk a számolást. Ez valahol a 45-ik tájékán mozoghat. De majdnem ennyire voltunk még meghívva Lélekáradáshoz besegíteni imával. Azért írtam ezt le, mert ilyet még nem láttunk, tapasztaltunk még sehol. Meg fogom magyarázni.

Nyűglődve, nehezen jött össze, sok nehézséget láttunk. De menet közben is nehézségekkel kűzdöttünk, akadályok merültek fel. Mondhatnám ennyi zökkenőt még nem tapasztaltam mint most.

10 héten át tartott, a tanításokat feltettük, letölthetők mp3-ban.

Ahogy haladtunk a tanításokban azt tapasztáltuk, hogy mindinkább megérinti az embereket, mind több és több könnyes szemet láttunk.

A hatodik alkalommal a lélekáradás előtti tanítás alatt nagyon sokan sírva fakadtak. Sőt a mellettem a "kispadon" ülő négy kiscsoport vezető közül hárman sírva fakadtak.

Ezt követte a lélekáradásért való ima. Nos az elején emiatt utaltam a számokra, hogy hány szemináriumot tartottunk, és hányra hívtak kisegítő imára. Sehol, soha ilyet még nem tapasztaltunk ami itt történt. Meghaladta minden elképzelésünket. Olyan kiáradása történt a Szentléleknek, hogy külön kegyelem kell ahhoz, hogy vissza tudjam adni ami történt.

Olyan erővel, olyan sodrással, olyan érintésekkel áradt a Lélek, hogy azt vettük észre nem csak az érintettek sirták el magukat, hanem mi akik kiscsoportvezetők voltunk sírva mondtuk a próféciákat.

A tanításban hivatkoztam Szt. Pál szavaira (1Kor14,25) és ez szó szerint beteljesedett, mikor ismeret szavát kaptunk és imába foglalva úgy megérintette testvérünket, hogy térdre esett, tenyerébe temette az arcát és úgy zokogott.

Amikor egy-egy testvérnél végeztünk, mondtuk húzzon egy igét az igekártyák közül. Csoportomnál befejezve mentünk a többiekhez, közben húztam egy igét magam is, ami a gyászról szólt. Zsebre tettem. Kérték a többiek segítsünk az imában, ők még nem végeztek. Hívtunk pár embert, hogy jöjjenek imádkozunk értük. Egyszercsak egy fekete gyászruhás nőtestvér állt előttünk. Kit gyászolsz? -kérdeztem. A férjemet -válaszolta. Mennyi ideje halt meg? Egy éve. Zsebembe nyúltam elővettem a kihúzott igét felolvastam neki és a kezébe adtam. Katartikus sírás vett rajta erőt, annyira megérintette. (Sir 38,19-20) "A temetés után vesd le a fájdalmat, mert örökös gyászban nem lehet élni..."Még később is mutatta másoknak milyen igét kapott.

Természetesen ami a szívek mélyén játszódott le azokat nem ismerhetjük, de a külső jelek alapján mondhattuk csodálatos volt. Emlékezetes Lélekáradásnak lehettünk tanúi, mely minket is a lelkünk mélyéig megérintett. Halleluja!

Hazafelé, a kocsiban szinte egymás szavába vágva osztottuk meg az élményeinket. Béke, hálaadás és öröm volt a szívünkben.

A küldetési misén már páran hiányoztak. 32 gyertya fogyott el. A plébános atya tartotta a misét, ami mindnyájunk számára nagyon bensőséges és áldott volt. Az ő szeretete, kedvessége ahogy tette, ahogy celebrálta, megható volt. Megérintődtünk újra és újra. A szentélyben voltunk mindnyájan az oltár közelében. Ünnepélyes és bensőséges! Dicsőség az Istennek!

A Szentmisét követő agapé oldott, szeretetteljes hangulata jó befejezést jelentett. Amikor is megállapodtunk, hogy ezt folytatni kell, megbeszéltük a módját is.

Köszönjük Urunk, hogy résztvehettünk, hogy különösen megáldottad! Rácsodálkozhattunk!

Hálatelt szívvel és örömmel osztjuk meg veletek is ezeket az élményeket. Valaki a szervezők közül megjegyezte, pedig milyen nehezen vállaltuk el! Igen és mennyi nehézség adódott közben is. Látva a történteket nem csodálkozunk, de örvendezünk. Igen tenni kell! Amen!

 
      
      
 
2011 05 01 Borsiban Irgalmassági Vasárnap

Szlovákiában

Már előző este összejöttünk Szőlőskén a templomban ahol 18 órakor misével kezdtünk, majd szentségimádás követte. A szentségimádáson több ismeretszava elhangzott, az egyik bőrbetegségből való gyógyulásról szólt. Pár nappal később visszaigazolást kaptunk a gyógyulásról, amit aztán feltettünk a tanúságtételek közé, ahol olvasható. Halleluja!

A szentségimádás végén közbenjáró imát végeztünk a jelenlevőkért, aminek során nagyon nagy érintéseket láttunk majdnem mindenkinél. Esetenként ez katartikus volt, úgy hogy arcát tenyerébe temetve zokogott. Elámultunk és örvendeztünk ezen kegyelmi áradás megtapasztalásakor arra is gondolván, hogy ez még csak az előeste! Egyenként imádkoztunk mindenkiért és így este fél 11-kor fejeztük be.

Valóban, másnap Borsiban az Irgalmasság Vasárnapján ez a kegyelmi kiáradás tovább folytatódott, végig a nap befejeztéig. Nehéz leírni azt az örömöt és lelkesedést amit ezek láttán átéltünk. Most ahogy visszagondolok rá begépelve a történteket, mintha a szívem forróság érintgetné. Nehéz visszaadni azt az élményt, amit átéltünk.

Öt, vagy hat paptestvér gyóntatott, szentmiséig mindenki meggyónhatott.

Úgy a dicsőítésen, mint a tanításon és a további események mindegyikén végig tapasztaltuk a Szentlélek kenetét egészen a közbenjárás befejeztéig.

Már a kezdéskor a dicsőítés kezdetén kiáradt a Lélek, a könnyes szemek is tanúskodtak róla. Látható volt ez a tanítás közben is. Egy fiatal lány esetében az első sorok egyikében ez szembeszökően látható volt. Szentségimádáskor pedig a zsebkendők gyakori használata volt ennek a jele.

Közbenjáráskor nem egyenként imádkoztunk mint előző este, hanem sorbanállást követően mentünk végig a soron, viszonylag röviden imádkozva egy-egy emberért a nagy létszám miatt, mégis oly erővel áldotta meg az Úr, hogy rövid idő alatt nagyon nagy érintések történtek, esetenként meghaladva az előző esti tapasztalatot. Ismeret szava mélységű próféciákat adott az Úr, megrendítő volt látni a hatását. Így pld. magzatkori probléma feltárásakor is. Dicsőség az Istennek! Az egész napi szolgálat során nagy egységet tapasztaltunk meg. Ajándék volt számunkra.

Hálát adunk Istenünk ezért a csodálatos napért, a kegyelmi kiáradásért, mely felett együtt örvendezett, ujjongott, fiatal és öreg is!

Még pár nap multán is örvendezve osztottuk meg egymással a tapasztaltakat, dicsőség, hála, és köszönet az Istennek!

   
2011 03 05 Kenyheci evangelizáció

Szlovákiában

Kezdéskor mintegy 30-40-en voltunk, majd később megtelt a templom. Sokan érkeztek  Kassáról és más helyekről is. Meglepetésként tapasztaltuk, hogy sok olyan szlovák testvér is érkezett, akik nem tudtak magyarul. Ebből következően a tanítást tolmácsolással végeztük és a dicsőítés valamint a szentségimádás alatt bemondott ismeret szavát is azonnal tolmácsolták szlovákra is.

Nehéz helyzetben vagyok, mert olyan áldott napunk volt, attól félek nem tudom szavakban leírva kifejezni, de Uram próbálkozok, mert tudom, hogy a Te segítségeddel menni fog!

Nagyon nagy kenetét tapasztaltuk a Szentlélek Úristennek egész nap! Még vacsoránál is kifejezte ezt a véleményét a plébános atya is. Hálát adunk érte.

Mindenki gyónhatott a segítségül hívott paptestvérek által is.

Csodálatos volt megtapasztalni az Isten jelenlétét a templomban. Bejöttek emberek, megálltak, pár perc múlva láttuk tenyerükbe temetik arcukat sírva fakadtak, akkora jelenlét volt.

Ezeket az érintéseket újra és újra láthattuk, tapasztaltuk dicsőítés és szentségimádás alatt is mikor ismeret szavával szolgáltunk, hallottuk a zsebkendők használatát, halleluja!

Csodálatos volt a szentmise, a nap fénypontja! A homiliát először szlovákul hallottuk, majd magyarul. A magyar verziót tettük fel a tanítás menüpontban.

A közbenjárás nagyon áldott volt, a Szentlélek erejét újra és újra megtapasztaltuk. A szlovákul beszélő testvéreknél a közbenjárás tolmácsolással történt. Örömmel tettük, köszönjük Urunk, hogy feléjük is szolgálhattunk.

Egész nap nagy egységet éltunk meg. Este a vacsora közben örömmel osztottuk meg egymással a tapasztaltakat. Az áldott nap gyümölcseként éltük meg, hogy felmerült az igény a helybeliek részéről, hogy ne csak évente egyszer legyen ilyen rendezvény, hanem ősszel is kellene! Dicsőség az Istennek!

Köszönjük Úr Jézus ezt az napot, köszönjük, hogy szolgálhattunk, hálát adunk érte! egészen rádbízzuk ezt a jövendő dolgokat, Te gondoskodj róla! A kenyheciektől pedig úgy búcsúzunk, hogy viszont látásra!  Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

 

 

 
      
      
 
2011 01 15 Újévi Evangelizációs Imadélután Buzitán

Szlovákiában

A buzitai templomban kezdéskor mintegy negyven résztvevő volt, később megtelt a templom. Többen érkeztek távoli helyekről is.

Köszönjük Urunk, hogy a Te áldásod kísérte ezt a napot, és ezt megtapasztalhattuk!

Láttuk újra és újra az érintéseket a jelenlevőkön, meghatott arcok, könnyes szemek jelezték. Éreztük a Szentlélek kenetét a nap folyamán. Tudtuk, hogy a dicsőítésvezető torokgyulladással küszködik, de végig tudta vezetni a napot, köszönjük Urunk ezirányú gondoskodásodat is!

A dicsőítés és a tanítás alatt jó volt látni a megérintett embereket, hogy kiáradt a Szentlélek.

Az ebéd és az agapé alatt sok olyan szívet melengető történés volt amiben megéltük az Isten gondoskodó szeretetének kicsordulását, mint apró csodákat.Igazán, szívből fakadóan átéltük, megéltük a testvérek egységét. Megint tapasztaltuk az előzetes imafelküszülés csodálatos gyümölcseit.

A szentségimádás alatt sokféle módon mutatta meg az Úr az Ő kegyelmi kincseit ahogy egy egy embert megérintett. Volt akinek az öröm sugárzott az arcáról, mások az érintettség következtében könnyekre fakadtak, volt aki tenyerébe temette az arcát, de ki az elmondhatója ami a szív mélyén játszódik le. Szinte személyre lebontott szentségi áldásban is részesülhettünk. Halleluja!

Az imadélután fénypontja volt az esti szentmise. Csodálatos koronája a napnak. Csak hálaadás lehet a szívünkben mindezért.

A szentmisét követte a közbenjárás. Nagy erővel áradt ki a Szentlélek, rövid idő alatt igen nagy érintésekkel. Ezért viszonylag előbb végeztünk az eddig megszokotthoz képest.

Köszönjük Urunk ezt az alkalmat, köszönjük mindazt amit számunkra elkészítettél, köszönjük ajándékozó szeretetedet! Hálát adunk ezért a csodálatos délutánért!

A tanítást már korábban felraktuk, mp3-ban letölthető!

   
2010 12 18 Bodrogszerdahely karizmatikus imanap

Szlovákiában

Előre nem tervezett alkalom karácsony előtt egy héttel. Meghirdetve sem volt, összejöttünk, mégis megtelt a templom.

Feltételezem a nov. 20-án Borsiban történtek, hogy ott a Szentlélek Úristen különösen nagy kiáradását tapasztaltuk, ez is hozzájárulhatott. Vágy a testvérek egységének újbóli megélésére stb.

Kilenceddel készültek, készültünk, megtapasztaltuk a gyümölcsét.

Újból megéltük az egységet, a Szentlélek kenetét. Különös élmény volt megfürödni Isten jelenlétében. Ez a jelenlét szinte tapintható volt, és bensőséges, ünnepi hangulatot adott a napnak.

Sok-sok érintést tapasztaltunk. A dicsőítés és a tanítás alatt könnyeket láttunk, dicsőség az Istennek.

A szentségimádáskor a zsebkendők használata is jelezte az érintéseket.

A nap fénypontja volt a szentmise, nehéz mindent felsorolni: testvérek egysége, öröm, bensőségesség...

A szentmise utáni közbenjárásnál szintén megtapasztaltuk, hogy nagy erővel áradt ki a Lélek rövid idő alatt nagy érintésekkel. Így jóval előbb befejeződött a közbenjárás mint máskor.

Köszönjük Urunk ezt a csodálatos napot, szép ajándékodat Karácsony előtt! Hálát adunk érte!

A tanítást már korábban feltettük, mp3-ban letölthető.

 
      
      
 
2010 12 04 Eger evangelizáció a Kisboldogasszony Plébánián

Kezdésre kevesen érkeztek 6-8 fő, ami nem szegte kedvünket. Később ez 40-50 főre gyarapodott.

Mindezek ellenére egy bensőséges alkalom volt, megtapasztaltuk ismét a Szentlélek Úristen kenetét, érintéseit a jelenlevőkön.

A dicsőítés közben, és a tanítás - tanúságtétel alatt sugárzó arcokat láttunk és ez az egész alkalomra jellemző volt.

A nap folyamán és így a közbenjáráskor is megint megtapasztaltuk a testvérek egységét, a Szentlélek kiáradását. Jó volt látni a bensőséges érintettség nyomait, a megindultság vonásait az arcokon és könnyeit a szemekben.

Amikor elköszöntünk, magunkkal vittük szívünkben a békét és a sugárzó arcok szép emlékét. Dicsőség az Istennek! Köszönjük Urunk!

A tanítást-tanúságtételt már korábban feltettük, mp3-ban letölthető.

   
2010 11 20 Borsiban evangelizáció

Szlovákiában

Nem lett széleskörűen meghirdetve, mégis megtelt a templom. 13:30-kor kezdtünk, a közbenjárással fejeztük be 22:00-kor. Viszonylag sok szlovák testvér érkezett, akik nem tudtak magyarul. Megbeszéltük, hogy a szeretet azt kívánja tolmácsolással legyen a tanítás.

Különösen áldott napot  éltünk meg és ez az áldás az egész napot jellemezte. Újra és újra megtapasztaltuk a Szentlélek Úristen kenetét. Csodálatos tapasztalat volt. A dicsőítéstől kezdve, a tanításon át végig a közbenjárásig nagy jelenlétet éltünk át. Most is keresem a szavakat, hogyan tudnám visszaadni a történteket.

A tanítást Jakab János atya tolmácsolta. Nagy egységben éltük ezt meg. Nem törte meg a tolmácsolás a lendületet, egy sajátos dinamikát éltünk meg ebben. A visszaemlékezés is örömmel tölt el.

A szentségimádás alatt sokan érintődtek meg, ezt a zsebkerndők használa is jelezte. Isten kegyelméből ismeret szavával is szolgálhattunk. Halleluja! Három pap testvér jóvoltából a gyóntatás szentmiséig véget ért, így Krisztus Király vigiliáját tekintve elnyerhettük a teljes búcsút is.

Már másodszor fordult elő, hogy születésnapomon evangelizáción vehettem részt. Csodálatos születésnapi ajándék, köszönöm Uram!

A nap fénypontja a szentmise volt. Jó volt látni a testvérek áldozáshoz járulását, alig maradt ki ebből valaki.

A szentmisét követte a karizmatikusoknál megszokott kézrátételes közbenjáró ima. Nagyon nagy erővel és érintésekkel töltötte be az embereket a Szentlélek. A Szentlélek ereje alatt dülöngélni kezdtek az emberek. Ez a kenet, erő még az utolsó emberekért folytatott imádság alatt is ugyanígy megvolt.

Felemelő volt látni a megjelenő könnyeket, a nagy érintéseket, a belső sebekből való gyógyulásokat és mindazt amit kitalálni nem lehet, amiknek tanúi lehettünk. Magasztalunk mindenért Istenünk és hálát adunk!

Hálát adok Uram ezért a csodálatos születésnapi ajándékodért!