1 Kor 12,7
A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.
Beltagok száma: 8
Szerda 19:00 - 20:30
Kültagok száma: 250
Helyszín: Budapest VIII Tömő u. 31. Béke Királynője Lelkészség.
Római katolikus közösség. 1996-ban alakultunk, hogy szolgáljunk mindazzal, amit kaptunk Istentől mások javára. Nyitott alkalom, dicsőítéssel, közbenjáró imával, tanítással, Szentségimádással, stb. Meghívást kaptunk az evangelizációra.
   
 
Hirdetmény

 

 

A vírushelyzet miatt a Tömőben határozatlan ideig szünetet tartunk!

(2020 szept.7-én)

 

 

 
   
      
 
2010 12 04 Eger evangelizáció a Kisboldogasszony Plébánián

Kezdésre kevesen érkeztek 6-8 fő, ami nem szegte kedvünket. Később ez 40-50 főre gyarapodott.

Mindezek ellenére egy bensőséges alkalom volt, megtapasztaltuk ismét a Szentlélek Úristen kenetét, érintéseit a jelenlevőkön.

A dicsőítés közben, és a tanítás - tanúságtétel alatt sugárzó arcokat láttunk és ez az egész alkalomra jellemző volt.

A nap folyamán és így a közbenjáráskor is megint megtapasztaltuk a testvérek egységét, a Szentlélek kiáradását. Jó volt látni a bensőséges érintettség nyomait, a megindultság vonásait az arcokon és könnyeit a szemekben.

Amikor elköszöntünk, magunkkal vittük szívünkben a békét és a sugárzó arcok szép emlékét. Dicsőség az Istennek! Köszönjük Urunk!

A tanítást-tanúságtételt már korábban feltettük, mp3-ban letölthető.

   
2010 11 20 Borsiban evangelizáció

Szlovákiában

Nem lett széleskörűen meghirdetve, mégis megtelt a templom. 13:30-kor kezdtünk, a közbenjárással fejeztük be 22:00-kor. Viszonylag sok szlovák testvér érkezett, akik nem tudtak magyarul. Megbeszéltük, hogy a szeretet azt kívánja tolmácsolással legyen a tanítás.

Különösen áldott napot  éltünk meg és ez az áldás az egész napot jellemezte. Újra és újra megtapasztaltuk a Szentlélek Úristen kenetét. Csodálatos tapasztalat volt. A dicsőítéstől kezdve, a tanításon át végig a közbenjárásig nagy jelenlétet éltünk át. Most is keresem a szavakat, hogyan tudnám visszaadni a történteket.

A tanítást Jakab János atya tolmácsolta. Nagy egységben éltük ezt meg. Nem törte meg a tolmácsolás a lendületet, egy sajátos dinamikát éltünk meg ebben. A visszaemlékezés is örömmel tölt el.

A szentségimádás alatt sokan érintődtek meg, ezt a zsebkerndők használa is jelezte. Isten kegyelméből ismeret szavával is szolgálhattunk. Halleluja! Három pap testvér jóvoltából a gyóntatás szentmiséig véget ért, így Krisztus Király vigiliáját tekintve elnyerhettük a teljes búcsút is.

Már másodszor fordult elő, hogy születésnapomon evangelizáción vehettem részt. Csodálatos születésnapi ajándék, köszönöm Uram!

A nap fénypontja a szentmise volt. Jó volt látni a testvérek áldozáshoz járulását, alig maradt ki ebből valaki.

A szentmisét követte a karizmatikusoknál megszokott kézrátételes közbenjáró ima. Nagyon nagy erővel és érintésekkel töltötte be az embereket a Szentlélek. A Szentlélek ereje alatt dülöngélni kezdtek az emberek. Ez a kenet, erő még az utolsó emberekért folytatott imádság alatt is ugyanígy megvolt.

Felemelő volt látni a megjelenő könnyeket, a nagy érintéseket, a belső sebekből való gyógyulásokat és mindazt amit kitalálni nem lehet, amiknek tanúi lehettünk. Magasztalunk mindenért Istenünk és hálát adunk!

Hálát adok Uram ezért a csodálatos születésnapi ajándékodért!

 

 
      
      
 
2010 10 23 Szombathely evangelizációs jellegű lelki nap

A Szalézi templomban kezdéskor mintegy 60-an voltunk, szentmisére 250 főre gyarapodtunk. Ehhez az is hozzájárult, hogy nagyon hideg volt a templom, nem mindenki merte felvállalni, hogy ilyen hidegben végigüli a napot.

Nehézkesen kezdődött, mert nem volt jó a hangosítás, a zenekarunk mikrofonja használhatatlan volt. Mindezek ellenére tettük a meghívás szerint, nem hagytuk, hogy a körülmények kedvezőtlen volta ránktelepedjen.

Dicsőítés és szentségimádás alatt ismeret szavával szolgáltunk

Mivel első alkalommal voltunk itt, tanúságot tettünk arról, hogy érintett meg minket az Úr, hogy tapasztaltuk meg a Szentlélek vezetését. Mivel főleg tanúságtételből állt, ezért nem a tanítások közé tettük fel, hanem a Tanúságok menüben található. (Mp3-ban letölthető)

A nap fénypontja a szentmise volt. Jó volt látni mily sokan áldoztunk.

A szentmisét követte a közbenjáró ima. Mivel nagyon sokan kértek imát jeleztük rövidebben imádkozunk egy-egy emberért, hogy mindenki sorra kerülhessen.

Nagy meglepetéssel tapasztaltuk a nap minden nyűge ellenére olyan erővel áradt ki a Szentlélek, hogy magunk is elcsodálkoztunk milyen rövid idő alatt milyen érintések történtek.

Annyi csodálatos érintés tanúi lehettünk közbenjárás közben, hogy elámultunk és nem győztünk hálát adni érte. Kis 6-8 éves fiúcskát úgy betöltött a Lélek, ferdén rámdőlt így tartottam meg őt. Idős férfiak könnyeit is láttuk. Gyermekek és öregek, férfiak és nők olyan érintésekkel, amik feledtették a nap minden gondját. Valami olyasmi történt ami meghaladta minden elképzelésünket. Dicsőség az Istennek mert nagyon megáldotta az estét. A történéseket amiket láttunk minket is felemelt.

A nap folyamán ellenséges hatást is éreztünk a templomban - itt okkult tevékenységet gyakorlók jelenlétét értjük - de ezt a Szentlélek említett kiáradása, jelenlétének ereje elsöpörte. Olyan erővel áradt a Lélek, hogy hatása alatt többen remegni kezdtek, hátukat fogtuk, hogy ne dőljenek el a hideg kövezetre.

Az alkalmat követő napokban sok visszaigazolást kaptunk a személyes történésekről, érintettségről. Hála van a szívünkben, köszönjük Urunk ezt a csodálatos áldást, magasztalunk! Amen!

Tanulsága a napnak számunkra, hogy törekedjünk saját hangosító berendezés beszerzésére, melyet magunkkal vihetünk egy-egy alkalommal ahová meghívást kaptunk. Kérjuk támogassatok bennünket ebben, hordozzátok ezt a szándékot velünk együtt imáitokban!

 

   
2010 10 09 Várban gyógyító imanap

A Budavári Nagyboldogasszony Plébánia nagytermében tartottuk az összejövetelt. A közösség számára terveztük, de végül is mintegy 120-150-en jöttünk össze.

Szentmisével kezdtünk, majd tanítás, szentségimádás és közbenjáró imádság után közös imában családfa gyógyulásáért folyt az imádság.

Rácsodálkoztunk a nap áldott voltára, erről többek hasonló észrevételét hallottuk utólag. A tanítást feltettük, a homiliát is fel akarjuk még tenni pár nap múlva, ha megkaptuk. Sok találkozási pont volt a kettő között, ebben a Szentlélek vezetését csodálatosan megéltük. Halleluja!

A zenei szolgálaton át, az egész nap folyamán éreztük a Szentlélek kenetét. Már a dicsőítés alatt láttunk könnyes szemeket, ismeret szavában is sokakat érintgetett az Úr. Magasztaljuk Őt!

A Lélek kiáradását, érintéseit újra és újra átéltük a nap folyamán. Nagyon nagy egységet éltünk meg a szolgálat során. Az Úr szeretete tapintható volt a résztvevők egymás felé való kapcsolatában, odafordulásában, fegyelmezettségében, tapintatában.

A szentségimádásban és közbenjáró imában is nagyon nagy érintéseket láttunk, tapasztaltunk. Több ismeretszaváról kaptunk visszajelzést. Ezzel kapcsolatban idézem egyik testvérünk tanúságtevő szavait:

"Az Úr megáldja benned a tisztaságot, a szenvedésekből drágagyöngy válik, és Ő vezet majd oltár elé." Engem olyan erővel megérintett, hogy percekig alig kaptam levegőt, megszűnt körülöttem minden, és aztán csak úgy ömlöttek a könnyek.

Egy-egy ismeret szava gyakran többeknek is szólt ez is amit idéztünk többeket megérintett, többen hivatkoztak rá. Dicsőség az Istennek!

Olyan áldott volt a nap (Pió Atya kilenceddel is készült rá a közösség), hogy felmerült bennünk, hogy ezt folytatni kellene. Erre az igény a közösség tagjaiban is már felmerült, és jelezték is, nyitott kapukra talált.

Az egyik szervezőtől hallottuk: "Éreztük az Úr dicsőséges, gyengéd, szeretetteljes jelenlétét. A nap végén odajöttek hozzánk, ragyogó, sugárzó mosollyal, s nem győzték szavukkal is kifejezni ámulatukat. " Halleluja!

Köszönjük Urunk ezt a napot, a Te mérhetetlen jóságodból, irgalmadból fakadó áldást, hogy megtapasztalhattuk a szíveket fölemelő szereteted kiáradását. Mintha "Szeretetláng" áradt volna ki ezen a napon. Felejthetetlen élmény, ez a szeretet osztozni akar. Köszönjük Urunk gyógyító szereteted, köszönjük ezt a napot! Hálát adunk érte! Amen!

A tanítás mp3-ban letölthető!

 

 
      
      
 
2010 06 19 Filkeháza evangelizáció

Megtelt a görögkatolikus templom Filkeházán, 120-150-en lehettünk. Szlovákiából is átjöttek testvérek.

Áldott napunk volt, megtapsztaltuk egész nap folyamán a Szentlélek kenetét. Úgy a dicsőítés, mint a tanítás és a közbenjáró ima alatt is. Dicsőség az Istennek!

Félórás Szentségimádás is volt. A dicsőítés és Szentségimádás alatt ismeret szavával is szolgáltunk.

Dezse Péter domonkos szerzetes testvérünk tanúságot tett a szerzetesi hivatásáról. Jó volt hallgatni.

Sokan meggyóntak a Szent Liturgia előtt, két paptestvér gyóntatott.

Rácsodálkozhattunk újra a görögkatolikus Szent Liturgia szépségére, sajátos voltára.

Az egész napra jellemző volt amit most a közbenjáró imával kapcsolatban részletezünk. Közbenjáró ima során a Szentlélek olyan erővel, kenettel volt jelen, hogy többször megtörtént az imát kérőkkel, amikor odaléptek imát kérni még fel sem emeltük a kezünket és eldőltek az isteni jelenlét erejétől. Fogni kellett az emberek hátát, hogy ne dőljenek el ima alatt, nem bírtuk volna erővel. Nagyon nagy érintések voltak a Lélek úgy kiáradt. Nos ez az erővel való kenet, jelenlét volt jellemző az egész napra. Halleluja! De a közbenjárásnál még az utólsókért történő imánál is ugyanezt a Lélek áradást, erővel történő érintést tapasztaltuk. Dicsőség az Istennek!

Sokan készültek kilenceddel az alkalomra, megtapasztaltuk a gyümölcsét.

Este a fehér asztalnál jó volt megosztani, felidézni a nap történéseit, néha egymás szavába vágva elmondani a csodálatos érintéseket, melyek ránk is hatással voltak.

Többen átéltük a nap után, sőt másnap hazafelé utazva, hogy nagy béke, öröm és derű van a szívünkben. Jó volt megélni a testvérek egységét. Köszönjük Urunk!

A tanítást mp3-ban feltesszük, letölthető!

 

   
2010 06 12 Eger, Kisboldogasszony Plébánia, evangelizáció

Kevesen kezdtünk talán huszan ha lehettünk, később mintegy harmincöten, negyvenen lehettünk. Ugyanakkor megtapasztaltunk egy bensőséges, áldott együttlétet.

A dicsőítés és szentségimádás alatt ismeret szavával szolgálhattunk. Újra megtapasztaltuk az egység ajándékát, a Szentlélek kenetét. Dicsőség az Istennek!

Formabontott alkalom volt, mert temetés miatt gyászmisét mutattak be a kápolnában, ezalatt szünetet tartottunk. A szünet alatt alkalom nyílt ismerkedésre, beszélgetésre, megosztásokra. Nem éreztük egyáltalán, hogy megtörte volna a nap folytonosságát. Egységben maradtunk, gazdagodtunk egymás megismerésével.

A tanítás alatt láttunk személyes érintéseket, az elmondott példák, többeket telibe találtak, mindez a Szentlélek ajándéka volt. Később ezt a telitalálatot vissza is igazolták páran. Halleluja!

A Szentségimádás, a szentmise mind újabb és újabb ajándék volt mindnyájunk számára.

A szentmise után közbenjáró imádság volt. Mint írtam kevesen voltunk, több idő jutott egy egy emberért folytatott imára. Nagyon nagy érintéseket láthattunk. Hálát adunk Istenünk!

Elsőként egy áttételes rákkal kűzdő roma fiatalemberért imádkoztunk. Nagyon nagy hittel fogadta az imát, mint megtért ember térítgeti roma testvéreit. Gyógyulásáért mondj egy fohászt Te is aki olvasod, az Úr tudja kiért mondod! Áldjuk az Urat, mert irgalma örökkévaló!

Áldott, bensőséges napunk volt! Dicsőség az Istennek.

A tanítás mp3-ban letölthető!

 
      
      
 
2010 06 05 Guszona (Husiná) evangelizáció

Szlovákiában

Mintegy hatvanan jöttünk össze, a környékbeli már ismerősök és helybeliek. Itt most voltunk első alkalommal, örömmel jöttünk.

Az Úr megáldotta az evangelizációt, megtapasztaltuk újra a Szentlélek kenetét az egész szolgálat alatt. Jó volt megélni a testvérek egységét, ebben a szeretetteljes fogadtatást, együtt örvendezést az Úr áldása alatt.

A dicsőítésben már kezdéskor tapasztaltuk a kenetet, láttuk a megérintett embereket. A tanítás-tanúságtétel alatt ez tovább folytatódott.

A Szentségimádáson újra megtapasztaltuk a kegyelmi érintéseket, a bensőséges voltát, az ismeret szavára való megérintéseket. Halleluja.

A nap fénypontja a szentmise volt, amit fr. Kamil OFM téstvér celebrált. A szentáldozás sokakat megérintett.

A szentmisét követte a közbenjáró imádság karizmatikusoknál megszokott módon. Rendkívüli érintéseket tapasztaltunk, amit a  könnyben úszó szemek jeleztek. Dicsőség az Istennek! Közbenjáráskor több ismeretszavát visszaigazoltak az érintettek.

Áldott napunk volt, jó volt együtt lenni, a végén fr. Kamil OFM testvér elkérte a gitárt és jó pár dalt énekelt a mikrofonba, tökéletes gitárjátékkal. Öröm volt hallani őket. Egyet a Máriáról szólót feltettük hanganyagként a tanítás mellett. Arról szól a szöveg, hogy Mária olyan mint egy csepp a "Paradicsom"-ból. Nagyon tetszett mindnyájunknak, és az is ahogy énekelte!

Vacsoránál jó volt megosztani a nap eseményeit is.

Köszönjük Istenünk ezt a napot.

 

 

   
2010 04 24 Hernádvécse evangelizáció

Mintegy hetvenen jöttünk össze az evangelizációra. Sokan átjöttek Szlovákiából is.

Újra megtapasztaltuk az egység ajándékát, és az egész evangelizáción a Szentlélek kenetét, a kegyelmi érintéseket. Dicsőség az Istennek!

A szünetben láttuk az arcok sugároznak az örömtől, mint akik édes bort ittak. A Lélek kiáradásának sajátos jegyeit. Ezt a más felekezetből érkezett roma testvérek is megtapasztalták. Rácsodálkoztak, hogy itt is kiáradt a Szentlélek.

A nap csúcspontja volt a szentmise, négy pap testvér celebrálta, akik korábban gyóntatták a jelenlevőket.

A dicsőítés és szentségimádás alatt ismeretszavával is szolgálhattunk.

A szentmisét közbenjáró ima követte, sokak személyes megérintettségét láthattuk. Halleluja!

A homilia és a tanítás letölthető a Tanítások menü alatt mp3-ban!

 
      
      
 
2010 04 16-17 Erdélyben, Csíkszeredán

Erdélyben

Dr.Gál Péter atyával voltunk Csíkszeredán. A képek között látható a hirdetmény a lelkigyakorlatról. annak programjáról.

Pénteken mintegy 3-400-an lehettünk, szombaton nem értük el a 200-at. Mindhárman a kegytemplom melleti Ferences rendházban kaptunk szállást és teljes ellátást, a Ferences Testvérek jóvoltából. Elfogadó szeretetükre újra és újra rácsodálkozhattunk. Hálát adunk értük is az Istennek!

Főtisztelendő Tamás József Püspök Atya köszöntötte a jelenlevőket és nyitotta meg a lelkigyakorlatot.

A Mária Rádió helyi stúdiója hangfelvételt készített az egész lelkigyakorlatról, hogy egy későbbi időpontban adásba kerülhessen. Mi is rögzitettük felvételen az egész lelkigyakorlatot.

A téma mint a plakáton is látható, szorosan a "New Age" témaköréhez kapcsolódik, beleértve a megkülönböztetés ajándékát is.

A szolgálat közben újra és újra metapasztaltuk a Szentlélek kenetét, dicsőség az Istennek!

A pénteki napot az altemplomban levő közbenjáró imával fejeztük be. Sok csodálatos érintést láttunk közbenjáró ima során.

Szombaton sokan jöttek el azok közül akik pénteken is voltak, meg újonan is érkeztek, mégsem értük el a pénteki létszámot.

Szomorú tapasztalat volt, hogy sokan érintettek voltak a címadó témában.

Utólag értettük meg igazán, milyen fontos volt a Szentlélekről szóló tanítás is. Amikor láttam tanítás közben a szemekben a könnyet, Péter atyával együtt úgy gondoltuk elérkezett az ideje az életátadásnak.

Bemodtuk a mikrofonba, hogy aki át akarja adni az életét Jézusnak azok álljanak fel. Pár kívételtől eltekintve szinte mindenki felállt. Az életátadó imát követően H. Péter elkezdte énekelni "Uram Neked adom szívem..." mi pedig Péter atyával hívtuk a Szentlelket, hogy áradjon ki. Valami csodálatos történésnek lehettünk szemtanúi. Máig is megérint, ha rágondolok, szinte kivétel nélkül olyan érintések történtek, hogy mindenkinek a szeméből patakzott a könny! Az enyém sem maradt száraz. Csodálatos volt látni, ahogy a Lélek kiáradt és érintgette a szíveket. Láttuk a megrendült férfiakat és nőket, ahogy arcuk könytől áztatva, mégis a sírás boldogságát élik át. Hátrafelé haladtunkban még az utolsó sorokban is ezt láttuk.

Dicsőség az Istennek, mert csodálatos jelet adott nekünk.

Utólag is kaptam visszaigazolásokat ezen érintésekről. Volt aki utólag elmondta, hogy a Szentlélekről szóló tanítás berobbant az életükbe, mert ezen ismereteik valahogy eddig hiányzottak. Ezt követő szünetben odajött hozzám egy székely férfi, láttam rajta, hogy valami fontosat szeretne mondani. Végül is szinte kibuggyant belőle a szó, hogy a székelyek ilyen tanítást még nem hallottak! Halleluja!

A késő éjszakába nyúló közbenjárásban még sok érintést tapasztaltunk.

Köszönjük Urunk ezt a sok kegyelmet, a megérintett embereket, úgy éreztük sokak kaptak belső sebeikre is gyógyírt, gyógyulást. Hálatelt szívvel tértünk haza, hogy velünk volt az Isten és ennek tanúi voltunk. Magasztaljuk Őt!

A tanítások, és tanúságtétel a Tanítások menü alatt elérhetők, és mp3-ban letölthetők.

   
2010 04 11 Borsi, Irgalmassági Vasárnap

Szlovákiában

Már hagyománnyá növi ki magát, hogy irgalmassági vasárnapon Borsiban vagyunk. Megtelt a templom, épen hogy befértek. Sok paptestvér jött el segíteni a gyóntatásban, hogy a teljes búcsút elnyerhessük, amit az Úr Szt. Fausztinán keresztül erre a napra megigért.

Jó volt látni az egységet a szlovák és magyar testvérek között! Sokan olyanok is jöttek akik magyarul nem tudtak, ezért a tanítást és az ismeret szavát tolmácsolással számukra is elérhetővé tettük. Megáldotta az Úr!

Sokan jöttek távoli helyiségekből is. Csodálatos volt látni már a dicsőítés alatt megérintett, emberek könnyeit. Újra és újra láttuk ezt a nap folyamán. Szt. Fausztina csontereklyéje is köztünk volt. A tanítás a tolmácsolás ellenére is érintgette a szíveket, halleluja!

A szentségimádás is az ünnep jelentőségét emelte, gazdagon megáldotta az Úr! Az ismeret szavából később több visszajelzést kaptunk.

A nap legszebb történése, eseménye mint mindig a szentmise. A homilia a tanítással együtt letölthető. Sokakat megérintett az Úr a szentáldozásban is.

Az egész napi szolgálat során tapasztaltuk a Szentlélek kenetét. Különösen a dicsőítésben és a közbenjárásban. A közbenjárás során sokan elnyugodtak a Szentlélek által, nagy érintéseknek voltunk szemtanúi! Halleluja! Itt több ismeret szavát visszaigazoltak.

Áldott napunk volt, hálát adunk érte, dicsőség az Istennek!

A tanítás és homilia mp3-ban letölthető.